Video Interactie Begeleiding

 

Beeld is een krachtig en dynamisch coachingsmiddel omdat je ziet wat er gebeurt. En misschien het allerbelangrijkst, je onthoudt beeld beter dan woorden. Video Interactie begeleiding (VIB) is een eenvoudig, effectief en wetenschappelijk getoetste methodiek die communicatie en interactie tussen kinderen en ouders  inzichtelijk maakt en verbetert. Door middel van “beeld voor beeld analyse” krijgen de ouders inzicht in de interactie tussen hen en hun kind. 


Zoeken naar mogelijkheden 

Video Interactie Begeleiding zoekt altijd naar mogelijkheden en is daardoor oplossend en handelingsgericht. Het versterkt de zelfkennis en het zelfvertrouwen van de ouder omdat deze kan zien waar het lukt om geslaagd contact te maken en wat ze nog kan verbeteren, haar blinde vlekken. Door juist op de krachten van de ouder de focus te leggen, zorgt de methodiek voor een positieve leerhouding en daardoor een snel effect in de praktijk. Zij voelen zich zekerder in de opvoeding en gaan meer en meer herhalen wat goed gaat. VIB helpt ouders op inspirerende en respectvolle wijze inzicht te krijgen hoe het kind contact maakt en communiceert. De ouders raken meer sensitief voor de initiatieven en signalen van hun kind en leren zo beter daarop te kunnen afstemmen. Kinderen tonen namelijk voortdurend initiatieven om zich te ontwikkelen. Het is van vitaal belang dat de ouders deze initiatieven oppakken en herkennen. Zo voelen kinderen zich gezien, gehoord en begrepen en bouwen een goed zelfvertrouwen op.

 

 Leuk! Hoe werkt het? 

Ik maak korte video-opnamen van jou en je kind tijdens speelmomenten. Dat kan bij mij in de praktijk of bij jullie thuis. We kunnen ook kiezen om juist de moeilijke momenten te filmen, afhankelijk van het probleem waarvoor je komt. Denk bijvoorbeeld aan de avondmaaltijd of het slaapritueel.

Zo worden de interactiepatronen vastgelegd. Vervolgens analyseer ik thuis de beelden en kies hier wat korte fragmenten uit. Deze spreek ik de week erna samen met jou door. Relevante fragmenten worden stilgezet of herhaald, zodat de verbale en non-verbale communicatie duidelijk zichtbaar wordt. Zo leer jij succesvolle interactiemomenten herkennen. VIB gaat uit van de kracht van de ouder en helpt die kracht uitbouwen. 


Het onbewuste bewust maken

Kinderen voelen de dingen die wij als ouder onbewust doen haarfijn aan. Juist daarom is de combinatie van VIB, spelenderwijs verbinden en spiegelen die ik aanbied zo waardevol. Ik kan jou vertellen van de patronen die jouw kind jou spiegelt, maar als je deze terug ziet op beeld is dat 10 keer krachtiger!

 

Wil jij ook de kracht van beeld voelen? Neem dan contact met mij op!